gamlaaberg

Vårt hotell startade i början av 1890-talet, märkligt nog vet ingen exakt när.

Det är byggnaden i mitten, huset med alla markiser.
Hotellet grundades av en 30-årig snickare.

Författaren Fritiof Nilsson ”Piraten” som bodde ett tiotal år i Tranås,
tillbringade sin första natt i staden 1921, på hotellet!